photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
November 14 2013

Collaboration with Robert Vano Gallery and

I am very pleased that I became part of a unique project launched by Webmagazin.sk in collaboration with Robert Vano Gallery. This project introduces talented Czech and Slovak photographers. During November, a Month of Photography, you can also read an interview with me ... right here, right now ...

veľmi ma teší, že som sa stala súčasťou unikátneho projektu, ktorý spustil Webmagazin.sk v spolupráci s Robert Vano Gallery. Tento projekt vám predstavuje talentovaných slovenských a českých fotografov. V rámci mesiaca november - ako mesiaca fotografie, si môžete prečítať i rozhovor so mnou ...práve tu a práve teraz...:)

Neviditeľní fotografi - Renata Vogl - Balansujem na hranici medzi snom a realitou

http://webmagazin.teraz.sk/zivot/renata-vogl-neviditelny-fotograf/1427-clanok.html

https://www.facebook.com/rv.gallery?hc_location=stream