photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
August 08 2014

Ženy, které behali s vlky // Women Who Run with the Wolves [Clarissa Pinkola Estés]

"Tělo je organismus, který hovoří mnoha jazyky. Hovoří svojí barvou a teplotou, přívalem poznání, září lásky, popelem bolesti, horkem vzrušení, chladem nedůvěry . Hovoří svým jemným tancem; někdy se kymácí, někdy poskočí, někdy se chvěje. Hovoří tlukotem srdce, klesáním ducha,propastí uprostřed a rostoucí naději. Tělo si pamatuje, kosti si pamatují, klouby si pamatují, i ten malý malíček si pamatuje.:. Paměť je uložena v obrazech a pocitech v samotných buňkách. Jako houba nasáklá vodou; i tělo, kdekoliv se na něj zatlačí, zmáčknutím nebo jen lehkým dotykem; způsobí to; že paměť tryská proudem."

"The body is an organism that speaks many languages​​. Speak your color and temperature, the flood of knowledge, in September of love, the ashes of pain, heat, excitement, cold distrust. Speaks in his gentle dance, sometimes swaying, sometimes leaps, sometimes trembles. Speaks heartbeat , descent of spirit, in the middle of a growing chasm hope. body remembers, the bones remember, the joints remember, even the little pinky remembers.:. Memory is stored in the images and feelings in the cells themselves. like a sponge soaked with water, and body anywhere to push, press or just a light touch; causes; memory that jet flows. "

Ženy, které behali s vlky" [Clarissa Pinkola Estés]

 photo: Miss_Elie and Ida© 2014 renata vogl, all rights reserved
/Czechoslovakian Wolfdog/