photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
May 05 2014

P O E M s

A few years ago I wrote a poem. I have also published some of the literary servers, but the great majority I wrote just so "in a drawer".
Today I would like to use this space to me to publish some of them, along with the still undisclosed photographs. Here´s the first ...
 
Pred niekoľkými rokmi som písala básne. Niektoré som aj zverejnila na literárnych serveroch, ale veľkú väčšinu som písala iba tak, "do šuflíka".
Dnes by som rada využila tento priestor aj na to, aby som niektoré z nich zverejnila,  spolu s ešte nevidenými fotografiami. Tu je prvá...
 
 
 
o S L O V Á ch © Renata Vogl 

občas im beriem druhý dych
chcem s nimi hrať 
hru
na beznádej a šťastie
alebo na lásky 
vyladím tie 
dvojzmyselné obrázky 
občas vedia veľmi raniť 
v duševnom blate zabíjajú hlad
túžbe vždy uhasia smäd 
ľudskému obalu dávajú odvahu
z ich dychu cítim
drogy na hlavu
čítam už pod
hrozbou návštevy u odborníka
najlepšie asi ... nejakého 
(ne) romantika