photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
November 01 2014

poetry of me / ohňové slávnosti / fire ceremony

Ohňové slávnosti plačúca žena 

v ruke drží stoh listov

otvára dvierka na krbe
v ktorom si oheň veselo tancuje vášnivé flamenco
a priam čaká na niečo čo by mohol 
strhnúť so sebou do víru vášnivého tanca

so sebazaprením
a strachom
vloží do rytmicky poskakujúcich plameňov niekoľko listov

opatrne vkladá ďalší
a ešte jeden
.
.
.

oheň si z nich utvoril akúsi striešku
pod ktorou sa skrýva
vykukuje spod jej ríms
a vysmieva sa bolesti 
ktorú vidí v utrápenej tvári
čo zanecháva zakalené oči
a udivený pohľad

žena sa pokúša ohňu dohovoriť
ponúka mu pokušenie
ďalší list
a ešte jeden…

oheň ako keby vedel,
že mu z tých 
neuprimných slov bude zle a nestrávi to

bál sa, že zhasne?

iba ich mlsne oblizoval
hladkal plamennými rukami
užíval si ich jemnosť
snažil sa presvietiť každé jedno písmenko
a jeho význam v slovných piruetách
hral sa s nimi
ako keby chcel pochopiť
čím sa mohli dotknúť 
tej krehkej ľudskej schránky

po dlhej chvíli sa jeho ručiská
začali zväčšovať
a chtíč ich vzdúval do takých rozmerov,
že nemali v tom obmedzenom priestore
miesto
nechcel sa už ďalej dusiť
aj keď vedel, že asi toľko 
prázdnoty nestrávi
a zhasne

vzbĺkol 

iba na krátku chviľu

ako ľudská vášeň

žena prázdnym pohľadom 
pozerala cez oheň
ktorý vyhasínal

tak ako plamienky v jej očiach

zostala tma
a chlad 

zvnútra


© 2014 renata vogl, all rights reserved