photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
October 25 2014

ARTMEETPOINT - PRAGUE - Czech Republic - 3. ročník přehlídky nekomerčního umění 23. 10. 2014 - 15. 1. 2015 Kongresové centrum Praha

 V kongresovom centre v Prahe prebieha od 23.10.2014 - do 15.01.2015  výstava súčasného nekomerčného umenia, kde môžete vidieť aj moje fotografie ... 
ale  okrem toho, že si môžete pozrieť množstvo zaujímavých diel, zakúpením niektorého diela vystavujúciach autorov, teda aj mojich fotografií, podporíte dostavbu Jedličkova ústavu. Túto dostavbu môžete podposiť  aj formou dobrovoľného vstupného počas výstavy.

Organizátorem přehlídky je AP Promo s.r.o., ve spolupráci s občanským sdružením Niké v rámci projektu Cargo Gallery.

Vystavují: Eliška Sokolová, Vlasta Bičáková, Juraj Tomík, Irma Kaňová, Martin Iman, Eva Vlašičová, Jan Dytrych, Jolana Štajerová, Zuzana Růžičková, Stefanie Busch, Holger Wendland, Detlef Schweiger, Jan Oelker, Prof. Uli Eißner, Renata Vogl, Darina Martinovská, Lucie Míková, Robert Kalamar, Michaela Škvrňáková, Adam Chmiel, Kristýna Šormová, Laura Krejsová, Lívia Boliešiková, Renata Machýčková, Martin Böhm, Ivana Vostřáková, Monika Sedlářová, Anna & Květoslav, Václav Adam, Josef Krombholz, Miloš Burkhardt, Lucie Janíková, Ralph Stephan Kunig, Aleš Petříček, Jarmila Hluchá, Artur Masny, Alena Petruželová, Adam Krhánek, Petr Fousek, Jindich Mynařík, David Hřivňácký, Jan Černý, Dirk Peisker a Lucie Nováčková.

Organizátori  k projektu napísali:

Projekt Artmeetpoint 2014 nabízí příležitost autorům (fotografie, malíři, sochaři) prezentovat svou práci sérií atraktivních výstav.

V cca v únoru 2015 přesouváme výstavu na sever Čech (Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice), v červnu 2015 pak jednáme o přesunu výstavy do Drážďan v rámci přeshraniční spolupráce Ústecký kraj- Svobodný stát Sasko.
Projekt Artmeetpoint 2014 volně navazuje na náš projekt Photomeetpoint 2013, který jsme pořádali ve stejném okruhu. Pro letošní rok jsme připravili rozšíření a rádi bychom představili tyto oblasti: Fotografie (klasická), fotografie (digitální), malířství a grafika, sochařství. Stejně jako v loňském roce i letos počítáme s vydáním souhrnného tištěného katalogu celého projektu. 
I letos počítáme s charitativním přesahem celé akce. Dobrovolné vstupné a 50% z prodaných prací vystavujících autorů putuje na dostavbu Jedličkova ústavu (www.sbirkajus.cz).

________________________________

The project Artmeetpoint 2014 offers authors (photos, painters, sculptors) unique opportunity to present their work in a series of attractive exhibitions. 

First exhibition will be held between 23.10. 2014 and 15.1.2015 in the Prague Congress Centre’s (KCP). The exhibition will be launched by a vernissage with accompanying program and concert. There will be three special events during the exhibition, free workshops and lectures.

In February 2015 the exhibition is going to be moved to north Bohemia (Usti nad Labem, Decin and Litoměřice), transport to the Dresden will probably take place in June 2015 in the context of cross-border cooperation of North Bohemia and Free State of Saxony.

The project Artmeetpoint 2014 is a continuation of our project named Photomeetpoint 2013. For this year, we would like to expand and introduce the following areas: Photographs (Vintage), photography (digital), painting and printmaking, sculpture. Like last year, we expect a general release of the printed catalog of the entire project. 
Artmeetpoint 2014 has (as Photomeetpoint 2013) charitable outreach. 
Voluntary admission and 50%from sold artworks goes to completion of Jedlicka Institute in Prague, Czech Republic.

 

média o výstave

 

ARTMEETPOINT na Facebooku