photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
October 06 2014

Mám super novinku... / I have great news ...

Boli vyhlásené čestné uznania v súťaži International photography awards 2014 v Los Angeles, USA, v ktorej mi bolo za moje fotografie udelene päť čestných uznaní, štyri v kategórii "Non-Professional,Fine Art - Nudes Category" a jedno v kategórii "Non-Professional, Nature - Flowers". Je to pre mňa veľký úspech, kedže sa tento rok do tejto súťaže zapojilo celosvetovo množstvo ľudí s viac ako 27000 fotografiami zo 104 krajín. Ďakujem IPA za ocenenia a všetkým ľuďom bez ktorých by uvedené fotografie nemohli vzniknúť. Veľmi sa teším ..

Were declared honorable mentions in the contest International Photography Awards 2014 in Los Angeles, USA, where I was for my photos granted five honorable mentions, four in category "Non-Professional, Fine Art - Nudes Category" and one in category "Non-Professional Nature - Flowers ". It is a great achievement for me, since this year in the competition involved a number of people worldwide with more than 27,000 photographs from 104 countries. Thank you for IPA awards and all the people without whom The photos could arise. Im very happy ..

 

CATEGORY FINE ART NUDES

 

CATEGORY NATURE - FLOWER