photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
May 12 2021

Získavanie rieky späť.

 

Poloha života - smrti - života spôsobuje, že osud, vzťahy, láska, tvorivosť a všetko ostatné sa pohybuje vo veľkých a nespútaných okruhoch alebo tokoch v nasledujúcom poradí: tvorba, pribúdanie síl, rozpúšťanie, smrť, inkubácia, tvorba atď. ... Krádež alebo neprítomnosť nápadov, myšlienok a pocitov spôsobuje prerušenie toku.

Tu je návod ako získať rieku späť:

Posilniť sa k zahájeniu čistenia rieky. Je zrejmé, že žena je znečistená, ak omieta žena úprimnú chválu a ocenenie svojho tvorivého života.

...

Na odvrátenie takéhoto fenoménu, musí žena nacvičovať prijímanie chvály / aj keď to spočiatku vyzerá tak, že si chválu vyžaduje, aby si ju tentokrát mohla nechať pre seba/, vychutnávať ju, musí odrážať zhubný Animus, ktorý chce tomu, kto chváli, povedať:

To si iba myslíš, v skutočnosti vôbec nevieš o všetkých chybách, ktoré učinila, vôbec vlastne nevieš, že je k ničomu...atď.

Negatívne komplexy sú obzvlášť priťahované najlepšími myšlienkami, najodvážnejšími a úžasnými nápadmi a nekontrolovateľnými formami tvorenia. Nie je teda iná cesta ako povolať lepšie jednajúci Animus a ten starší musí byť odložený k odpočinku, čo znamená, že musí byť poslaný do tej vrstvy duše, kam zakladáme znehodnotené impulzy a katalyzátory. Tam sa stanú skôr artefaktami, než aby mohli niečo ďalej hrať či predstierať.

Reagovať, tým sa čistí rieka. Vlci vedú nesmierne tvorivý život. Denne vykonávajú tucty volieb, rozhodujú tak či onak, odhadujú vzdialenosť, sústredia sa na svoju korisť, zvažujú svoje možnosti, chopia sa príležitosti, reagujú s celým svojím nasadením aby dosiahli svoje ciele. Ich schopnosť nájsť ukryté, zjednotiť zámer, zamerať sa na žiadaný výsledok a jednať za seba k jeho získaniu, to sú hlavné charakteristiky, ktoré sú potrebné aj pri ľudskej tvorivosti .

Pri tvorivosti nesmie chýbať schopnosť reagovať. Tvorivosť je schopnosť reagovať na všetko, čo sa deje okolo nás, vybrať si zo stoviek možných myšlienok, pocitov, konania a reakcií, ktoré v nás vyvstanú, dať to všetko dohromady do jedinečné reakcie, výrazu alebo posolstva, ktoré zachytáva tú chvíľu, vášeň a význam. V tomto zmysle znamená strata našej tvorivej slobody to, že sme limitovaní iba v jedinej voľbe, sú v nás potlačené, alebo kontrolované pocity a myšlienky, nekonáme, nehovoríme, nejednáme, nie sme.

Byť nespútaný, tým sa čistí rieka. Vo svojej pôvodnej forme rieka nepreteká znečistením, to spôsobujeme my. Rieka nevysychá, my ju blokujeme. Ak jej chceme dať slobodu, musíme dať voľnosť svojim životom, aby mohli prúdiť, aby mohlo prísť čokoľvek, nič neprehliadať, ani zo začiatku. To je tvorivý život. TVORÍ HO BOŽSKÝ PARADOX. Je to iba vnútorný proces. Aby človek mohol tvoriť, musí sa stať bláznom, uniesť to, že ma ľudia zaň považujú. Potom bude rieka tiecť, až potom môžeme stáť v tom prúde, padajúcom nadol. Môžeme nastaviť svoje sukne a košele, aby sme zachytili toľko, koľko sme schopné uniesť.

Začať, tak sa čistí zamorená rieka. Ak máš strach, strach z neúspechu, hovorím, začni, ak musíš - tak zlyhaj, znovu sa daj dohromady a znovu začni. Ak sa to opäť nepodarí, tak sa nepodarí. No a čo? Začni znovu. Nie je to neúspech, ktorý nás brzdí, ale neochota začínať znovu a znovu, ktorá spôsobuje, že stagnujeme. Ak máš strach, tak čo je na tom? Bojíš sa, že niečo na teba vyskočí a uhryzne ťa, tak to preboha už neodkladaj. Nech ten strach teda vyskočí a uhryzne ťa, nech to už máš za sebou, aby si sa už nemusela vyhovárať, aby sa predišlo čisteniu rieky.

Chráň svoj častým sa odpudia škodlivé látky. Poznám jednu maliarku, ktorá vždy, keď sa pustí do maľovania alebo premýšľania, zavesí na reťaz tabuľu, čím uzavrie cestu k svojmu domu. Na tabuli je napísané: Dnes maľujem a neprijímam návštevy. Viem, že si myslíš, že sa to teba netýka, lebo si môj bankár, agent alebo najlepší priateľ. Ale týka.

Sochárka, ktorú poznám, si vešia na svoje dvere takúto ceduľku: Nerušiť, ak som nevyhrala v lotérii alebo ak nebol na starej taoskej ceste videný Ježiš.

Ako vidíte, pozitívny Animus si dokáže ustrážiť svoju hraničnú čiaru.

Zostaň pri tom. Ako sa zbaviť znečistenia? Keď budeme trvať na tom, že nás nič nezastaví v používaní Anima, keď budeme pokračovať v činnostiach, ktoré udržujú dušu v pohybe, ktoré dodávajú krídla nám, nášmu umeniu, nášmu duševnému zdokonaľovaniu, či už sa cítime silnými alebo nie, či už sme pripravení alebo nie.

Negatívne komplexy budú odrazené alebo transformované - tvoje sny ťa povedú na poslednom úseku tvojej cesty - keď budeš trvať na svojom raz a navždy a keď budeš hovoriť :

MILUJEM SVOJ TVORIVÝ ŽIVOT VIAC AKO SVOJU SKĽÚČENOSŤ.

Ak budeme trápiť svoje deti, objaví sa pri dverách niekto zo sociálneho úradu. Ak budeme ubližovať zvieratám, budeme potrestaní. Neexistuje však duševná polícia, ktorá by zasiahla, ak necháme hladovať svoje vlastné duše. Sme na to sami. Sme jediní, kto stráži duševné JA a hrdinský Animus. Je nezodpovedné polievať ich raz za týždeň, alebo za mesiac, alebo dokonca raz za rok. Každý z nich má svoje vlastné rytmy. Potrebujú nás a potrebujú vodu nášho tvorenia každý deň.

Ochraňuj svoj tvorivý život. Ak sa chceš vyhnúť hambre del alma - hladujúcej duši, pomenuj problém jeho menom a vyrieš ho. Trénuj svoju úlohu každý deň. Potom nepripusť aby ťa nejaký muž, žena, partner, priateľ, viera, zamestnanie, alebo vnútorný mrzutý hlas nútil hladovať. Ak to bude nutné, ukáž svoje špicaté zuby.

Zvládni svoju skutočnú prácu. Vybuduj ten príbytok tepla a poznania. Preťahuj svoju energiu z miesta na miesto. Trvaj na rovnováhe medzi suchopárnou zodpovednosťou a osobným nadšením. Ochraňuj dušu. Trvaj na kvalitnom tvorivom živote. Nepripusť aby ťa oň okrádali tvoje vlastné komplexy, tvoji blízky, intelektuálne predsudky ani povýšené, aristokratická, pedagogické či politické výmysly.

Rozvrhni si vyživovanie svojho tvorivého životaAj keď je mnoho vecí dobrých a výživných pre dušu, pre divošku sú to tieto štyri:

ČAS - PRINÁLEŽITOSŤ - VÁŠEŇ - SUVERENITA

Oni udržujú rieku čistú. Zásob sa.

Ak je rieka zase čistá, jej tok je voľný, tvorivosť ženy sa zvyšuje a ona pokračuje vo svojich prirodzených cykloch nadobúdania a ubúdania. Nič nebude nadlho zanesené alebo odnesené. Ak dôjde k prirodzenému znečisteniu, bude neutralizované. Rieka sa stane opäť našou výživou, bude tou do ktorej môžeme bez strachu vstúpiť, z ktorej môžeme bez obáv piť, pri ktorej si môžeme ukľudniť mučenú dušu La Lorony, uzdraviť jej deti a navrátiť sa k nej. Môžeme sa zbaviť znečisťujúceho sa vplyvu továrne, môžeme získať miesto pre nový Animus. Svoje životy môžeme žiť tak, ako si želáme a nie tak ako sa cítime, tam pri rieke, môžeme hojdať v náručí mnoho svojich detí a ukazovať im ich odraz v čistej jasnej vode.

Clarissa Pinkola Estés: Ženy, které behali s vlky. Pragma: 1992,1995. str. 270.

p.s. Animus - je podľa klasickej Jungovej definície duševná sila žien a je rodu mužského.

Podľa Clarissa Pinkola Estés je Animus oživovací zdroj žien, nie je rodu mužského,  je jej cudzí, ale je rodu ženského a je jej veľmi príbuzný. Animus môže byť najlepšie pochopený ako sila, ktorá ženám pomáha jednať vo vonkajšom svete samostatne, za seba. Animus pomáha žene vyjadriť jej špecifické a ženské vnútorné myšlienky a pocity konkrétnymi spôsobmi - emocionálne, sexuálne, finančne, tvorivo a inak - nie podľa nejakého vzoru, spoločenského štandardu mužského vývoja v danej spoločnosti.

Animus je skôr ako duševný alebo kontra -sexuálnou povahou ženy, skôr hlbokou psychickou inteligenciou so schopnosťou jednať. Cestuje tam a späť medzi svetmi, medzi rôznymi priesečníkmi duše. Táto sila má schopnosť vnútorného vyjadrenia a činov podľa požiadaviek ega, schopnosť vyniesť impulzy a myšlienky duše a privodiť tvorivosť ženy zrejmými a konkrétnymi spôsobmi.

 Clarissa Pinkola Estés: Ženy, které behali s vlky. Pragma: 1992,1995. str. 265.

Duša moja, blog