photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
January 28 2021

Bohyne 2020

Rok 2020 bol pre nás všetkých iný. Stretli sme sa s nepoznaným. Bez prípravy. Zrazu sa diali veci, ktorým sme nerozumeli, ktoré v nás vyvolávali dovtedy neznáme pocity, miestami strach či beznádej. V okamihu sa všetko známe a isté  zmenilo na neistotu. V našom vnútri prebiehali procesy, ktorým sme nerozumeli. Tento proces, či procesy možno v mnohých z nás ešte stále pretrváva. Učí nás chápať, naučiť sa žiť v zmenených podmienkach. 
 
I pre mňa bol rok 2020 rokom zmien. Zmien, ktoré je čiastočne vidieť navonok. no predovšetkým bol rok 2020 rokom zmien, ktoré sa udiali v mojom vnútri. Tento proces ešte stále trvá. Stále som na ceste. Na ceste k sebe a k pochopeniu. Verím, že sa mi aspoň čiastočne,  podarí vyskladať moju životnú skladačku, ktorej dieliky postupne na tejto zemi a v tomto živote dávam dokopy.  Skladačku, ktorej semienka zasiali moji predkovia. Stále klíčia a prinášajú plody: niekedy trpké, tmavé a ťažké, inokedy farebné a láskyplné. Všetky sú a boli  na mojej ceste potrebné, bez nich by moje kroky smerovali inak a inam... som im hlboko zaviazaná a vďačná, že tú cestu kráčali predo mnou a že ju teraz kráčajú spolu so mnou.  S pokorou, s láskou a vierou. Vierou v seba, v život a v boha. Vždy tomu tak bolo. 
 
Rok 2020 bol pre mňa rokom, kedy som vnútorne  veľmi cítila, že potrebujem pracovať so ženami a ich energiou. Posledné roky som všeobecne bola viac v spojení s mužskou energiou vo všetkých oblastiach svojho života. No kedže som bytostne cítila, že mužskej energie už bolo príliš a moja duša volala po energii jemnejšej a ženskej, priviedla ma k tvoreniu. K tvoreniu mne srdci a duši blízkemu a na základe tohto podnetu vznikol projekt BOHYNE, ktorý je ešte stále v procese. Kedže rok 2020 bol viac o samote ako o stretávaní, bola jeho realizácia trochu komplikovanejšia, no napriek obmedzeniam sa čiastočne zrealizoval.
 
Oslovila som ženy, ktoré ma zaujali. Ich jedinečnou energiou, ich dušou. Moja úloha v tomto projekte bola pre mňa veľká výzva. Môj zámer bol zachytiť ich bohyňu tak, aby ju i oni v OBRAZOCH, ktoré vznikli spoznali a našli.  Aby spoznali časť svojej duše, ktorú si možno nedovoľujú úplne a v každej situácii žiť. Tú časť, ktorú potrebovali vidieť zvečnenú na fotografii, aby sa im otvorila ešte viac cesta k sebe, svojej ženskej duši, svojej bohyni. Bola som zvedavá ako sa mi podarí zachytiť ženskú dušu v jej prirodzenom prostredí, bez zvláštnych efektov, makeupu, štylizovania ... ženu takú aká je. Dokonalú. Samú v sebe. 
 
Úloha žien, ktoré som chcela nafotiť bola jasne daná. Nájsť v sebe svoju bohyňu. Neľahká úloha. S mnohými otázkami.
No verím, že aj pomocou mojich fotografií ju našli a pripomenuli si
aká je?
kde v nich  je ukrytá?
aké čaro v sebe ukrýva?
s čím v nich je veľmi úzko spojená, s akým živlom?
aká ich  časť ňou je  a kedy? 
aký pocit nimi prúdi, keď ju v sebe cítia a žijú ňou?
aký pocit vysielajú do sveta keď ňou sú?
kedy ňou nie sú?
kto a čo im bráni ňou byť?
aká krásna je ich bohyňa? 
ako a čo môžu urobiť pre to, aby v nich žila a žiarila odteraz každým dňom viac a viac? 
 
Spoločne sa nám tento nie celom ľahký zámer podarilo naplniť a vznikli obrazy, ktoré zachytili obrazy bohyne v týchto úžasných ženách. Ich vlastnej bohyne, ktorú si sami našli. Ktorú si sami pomenovali. 
 
Som za ne nesmierne vďačná a šťastná...Veľmi som vďačná za dôveru, ktorou ma tieto ženy obdarovali. Ich dôvera totiž bola bránou i k mojej  duši.
Pretože sme jedno. Sme jedna. A v každom z tých obrazov, je i časť mňa. 
 
Všetky ženy, bohyne z fotografií pripravujú svoj príbeh. Ich pocity z obrazov a odpovede na otázky, ktoré  prostredníctvom tohto projektu našli. S ich súhlasom budem ich príbehy postupne zdieľať. 
 
Projekt pokračuje, pribudnú ďalšie bohyne . Verím a cítim,  že to čo vzniká je niečo nové.  Novosť a veľkosť, ktorá  môže vzniknúť iba spoločnými silami bohýň, ktoré tvoria a svoje príbehy púšťajú do sveta, ... či svetla? 
 
Rozhodla som sa v tomto tvorení pokračovať a svietiť svojim svetlom na ceste sebe a i na cestu tým, ktorí svetlo vidieť chcú.
Svetlo je pre mňa bytostne dôležité a verím, že ak bude svietiť viac duší, bude sa nám cestami kráčať ľahšie a krajšie.
S láskou, s krásou a s umením, ktoré naše duše povznáša tam, kde sa inak dá dostať iba ťažko....
 
Milé bohyne 
ďakujem Vám za čriepky vašich duší, ktoré sú i čriepkami duše mojej, 
ďakujem Vám za vašu dôveru, vašu láskavosť, vaše svetlo. 
ďakujem, že ste mi otvorili cestu k vášmu vnútru a zároveň tak i mne k sebe samej!
 
želám vám  krásne, láskou a svetlom  naplnené dni, 
prekypujete zdravím, 
šťastím,
objatiami,
pochopením,
pokorou,
úsmevmi,
výzvami,
tvorením,
žiarením,
múdrosťou,
a
vierou.
 
Vierou v seba, v život a v Boha. 
 
 
Nech je všetkým bytostiam a bohyniam dopriate žiť v mieri, láske a šťastí ....
 
 
 
 
°  viac fotografií projektu BOHYNE  nájdete v portfoliu roku 2020  °
https://www.renatavogl.com/portfolio-0-15-250/Renata-Hazakova-avatar%C2%A9-2020-All-rights-reserved