photography
Biography Portfolio Exhibition Awards Blog Contact
June 27 2017

treba to zmeniť Puerto ft. Peter Lipa

"Keď pozerám ako dnes vyzerá život,
ten čas dávno odvial za horizont,
Je dobré či zlé, koniec iste neminie nás,
a to čo tu zanechám bude odkaz pre vás, ako v listoch....

..však každý sme iba z prachu a v prach sa obrátime bratu, bez ohľadu na výplatu..." 
(Puerto ft. Peter Lipa - Treba to zmeniť )

 

photo:
dust© 2015 renata vogl, all rights reserved

 – s: Eva Mesková